Klachten

Voor klachten over de behandeling door (medewerkers van) deĀ ATEA-groep kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

Een klacht kan gaan over het gedrag van of de behandeling door (een medewerker van) de ATEA-groep, of als u niet tevreden bent over de manier waarop uw aanvraag of vraag wordt afgehandeld. Uw klacht is een signaal en helpt mee aan de verbetering van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening.

U kunt uw klacht eerst bespreken met degene die de klacht heeft veroorzaakt of met zijn/haar leidinggevende. Maar het kan zijn dat u niet tevreden bent over de reactie of dat u uw klacht liever niet bij die zelfde persoon kwijt wilt. In dat geval kunt u de klacht indienen via hetĀ digitale klachtenformulier.

Als u geen mogelijkheid heeft om uw klacht via het digitale klachtenformulier in te dienen, dan kunt u de klacht schriftelijk sturen naar:
Gemeente Breda
Postbus 90156
4800 RH BREDA

De klacht wordt dan, namens het college, door de directeur van de desbetreffende directie beoordeeld.

Uitgangspunt bij de behandeling van klachten is om de klacht op informele wijze naar tevredenheid van de burger af te handelen.
Indien u van mening bent dat uw klacht toch niet of niet voldoende is behandeld kunt u zich vervolgens richten tot de Commissie Ombudsman (Ombudscommissie).

Uw klacht behoort binnen zes weken te worden afgedaan. Deze termijn kan eenmaal met vier weken worden verlengd.