ATEA groep > Over ATEA-groep

Over ATEA-groep

De ATEA-groep is in 2012 ontstaan door de samenvoeging van een aantal maatschappelijke ondernemingen Atea-groep fb

ATEA staat voor Activering, Training En Arbeidsbemiddeling en onze expertise ligt dan ook op het terrein van Leren, Werken en Zorg. Onze doelstelling is om mensen maatschappelijk te laten meedoen en weer een plek op de arbeidsmarkt te geven. De ATEA-groep voorziet in beschutte & participatieve werkplekken. Wij beschikken daarvoor onder meer over  industriële en  dienstverlenende (leer)werkbedrijven die op professionele wijze goederen en diensten aan de markt leveren. Ook leveren wij diensten op het gebied van Zorg en Maatschappelijke  Activering. Voor wie betaalde arbeid (nog) niet haalbaar is, wordt voorzien in maatschappelijk zinvolle arbeid, sociale activering of dagbesteding.

Betrokken Ondernemers – Samen voor Breda

De ATEA-groep is sinds 2010 partner van de stichting Betrokken Ondernemers Samen voor Breda. Deze stichting verbindt bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeente in concrete projecten met maatschappelijke betekenis.

Diep in het hart wil iedereen iets betekenen voor een ander. Goed doen, voelt goed. Dat geldt op persoonlijk vlak, maar zeker ook zakelijk. Maatschappelijk betrokken ondernemen heeft impact op meerdere fronten. Het brengt collega’s niet alleen dichter bij elkaar, maar ook bij het doel dat wordt gesteund. Uiteindelijk gaat het om de stralende lach van mensen die helpen en van de mensen die worden geholpen.

Betrokken Ondernemers Breda wil die lach op zoveel mogelijk gezichten zien, door zinvolle ontmoetingen te organiseren tussen bedrijven en maatschappelijke instellingen. Geen vage beloftes maar notarieel vastgelegde afspraken om concrete doelen te behalen. Dat doet goed voor ondernemers, voor medewerkers, vrijwilligers en uiteraard de Bredase maatschappij.