ATEA groep > Op zoek naar werk & inkomen > BuurtServiceTeams

BuurtServiceTeams

Het BuurtServiceTeam werkt in stad en wijk.
Het BuurtServiceTeam (BST) is inzetbaar voor werkzaamheden in de non profit sector. Medewerkers werken districtsgewijs in de wijken van Breda om de leefbaarheid te vergroten. Het BST kan voor veel verschillende zaken worden ingezet.

Aanvraag offerte of meer informatie

Het BuurtServiceTeam werkt onder andere voor buurthuizen, scholen, kinderopvang, wijkbelangen, winkelcentra en woningbouwverenigingen.

Werkzaamheden uitgevoerd door het BuurtServiceTeam:

 • Schilderwerk
 • Groenonderhoud
 • Opruimen zwerfvuil
 • Schoonmaken brandgangen
 • Eenvoudig timmerwerk
 • Diverse hand en spandiensten
 • Ontruimingen van woningen
 • Gereedmaken van b.v. wisselwoningen
 • Bestratingswerkzaamheden
 • Plaatsen van erfafscheidingen
 • Behangen
 • Aanleggen en of verversen van zandbakken
 • Renoveren van b.v. speelhuisjes / speeltoestellen e.d.