ATEA groep > Op zoek naar werk & inkomen

Op zoek naar werk & inkomen

Jong & oud(er) weer aan het werk!

Bij de ATEA-groep gaat het er om om zoveel mogelijk kansen te creëren om aan de slag te gaan. Daarvoor worden diverse middelen ingezet. De ATEA-groep  biedt werkgelegenheid en mogelijkheden tot scholing. De ATEA-groep is er voor sommige mensen uit de Participatiewet (Beschut werk) en zij die onder de Wet sw vallen (Wsw).

Participatiewet
Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Vanaf die datum is de Wsw alleen nog van toepassing voor mensen die al werkzaam zijn via deze wet bij ATEA-groep.

Mensen met een SW -indicatie
Wanneer u aan de slag gaat via de sociale werkvoorziening dan kunt u terecht bij het BSW Werkbedrijf van ATEA-groep.