ATEA groep > Over ATEA-groep

Over ATEA-groep

De ATEA-groep is in 2012 ontstaan door de samenvoeging van een aantal maatschappelijke ondernemingen Atea-groep fb

ATEA staat voor Activering, Training En Arbeidsbemiddeling en onze expertise ligt dan ook op het terrein van Leren, Werken en Zorg. Onze doelstelling is om mensen maatschappelijk te laten meedoen en weer een plek op de arbeidsmarkt te geven. De ATEA-groep voorziet in beschutte & participatieve werkplekken. Wij beschikken daarvoor onder meer over  industriële en  dienstverlenende (leer)werkbedrijven die op professionele wijze goederen en diensten aan de markt leveren. Ook leveren wij diensten op het gebied van Zorg en Maatschappelijke  Activering. Voor wie betaalde arbeid (nog) niet haalbaar is, wordt voorzien in maatschappelijk zinvolle arbeid, sociale activering of dagbesteding. Verder leveren via de ATEA-groep meer dan achthonderd Alfahulpen dagelijks verzorgingsdiensten aan een groot aantal inwoners in de regio Breda.